Есенен модул 2014 на Арт-класовете

21.09.2014 15:12

 

Арт - класове Есен 2014

Начало:    2 октомври (четвъртък)

Финал:  16 декември (вторник)

Без 27 ноември – Ден на благодарността 

 

 

Два пъти седмично: вторник и четвъртък от 9:30 до 11:30 a.m.

Брой занятия – 21

Брой часове – 42

Цена: $420

 

Цената е за модул, не за присъствие.

Заплащане: предварително – еднократно, на две вноски или за седмица.

При еднократно заплащане на таксата – $20 отстъпка

При заплащане таксата на две вноски – $10 отстъпка

 

Дайте шанс на Вашето дете да открие твореца в себе си!

Email: vartelejka.art@gmail.com     Website: https://vartelejka.webnode.com/

Facebook: https://www.facebook.com/artclubvartelejka